โอนเข้าออกค่ายต่างๆ

3635

เพื่อนๆต้อง โยกเงินเข้าออก ก่อนเล่นทุกครั้งนะคะ
จะเล่นค่ายไหนก็โอนเข้าค่อยนั้น กดที่ การโอน